Υπηρεσίες

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού  που είναι υποχρεωτικό για κάθε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης του ακινήτου.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό την διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας από τον σχεδιασμό μέχρι τον τελικό φάκελο που κατατίθεται στην πολεοδομία.

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Το Τεχνικό μας Γραφείο μπορεί να αναλάβει την τακτοποίηση-νομιμοποίηση του αυθαίρετου σας.

Βιοκλιματικές Μελέτες

Το γραφείο αναλαμβάνει την  εκπόνηση  βιοκλιματικών  μελετών για νέα αλλά και υφιστάμενα κτίρια (κατοικίες, γραφεία, επαγγελματικούς χώρους κλπ) με την ενσωμάτωση παθητικών συστημάτων σε αυτά αλλά και με την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου που πρόκειται να ανεγερθούν (προσανατολισμός, φυσικός φωτισμός, κλίμα, δροσισμός). Οι μελέτες εκπονούνται με ειδικό λογισμικό προσομοίωσης (Ecotect Analysis) για την επίτευξη θερμικής άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Eκτίµηση είναι η αποτίµηση της αξίας ενός ακίνητου περιουσιακού στοιχείου σε συγκεκριµένο χρόνο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα οικονοµικά στοιχεία της αγοράς ακινήτων, τις παραµέτρους εκείνες που επηρεάζουν τη µεταβολή της αξίας των ακινήτων διαθέτοντας την αναγκαία τεχνική πληροφόρηση που αφορά το προς εκτίµηση ακίνητο, εφαρµόζοντας τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιµητικά πρότυπα και τις µεθοδολογίες που είναι αναγνωρισµένες στον χώρο για την σύνταξη µελετών εκτίµησης.

Eκθέσεις εκτίµησης μπορούν να συνταχθούν για τους παρακάτω λόγους:
- Για να συµβουλέψουµε ένα πελάτη στις επενδυτικές του κινήσεις.
- Για να προσηµειωθεί ένα ακίνητο για άντληση κεφαλαίων.
- Για δικαστικές διαφορές.
- Για ορισµό µονάδας αποζηµίωσης.
- Για λογιστικές καταστάσεις και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
- Για ασφαλιστικούς σκοπούς.
- Για σκοπούς συγχώνευσης εταιρειών.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκτίμηση του ακινήτου σας!

Τοπογραφικά Σχέδια

Αναλαμβάνουμε τοπογραφικές μελέτες για αποτυπώσεις οικοπέδων, γεωτεμαχίων, εφαρμογή τοπογραφικών διαγραμμάτων, αιτήσεις αποχαρακτηρισμού προς Δασαρχεία, δηλώσεις Κτηματολογίου και φωτοερμηνείες.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε κάθε είδους χάρτες, ψηφιακούς ή αναλογικούς.

Ανακαινίσεις – Διακοσμήσεις

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανακαίνιση ή τη διακόσμηση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της κατοικίας σας καθώς και του επαγγελματικού σας χώρου (καταστήματα, γραφεία κ.α.).

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Επαγγελματικών Εργαστηρίων, Βιοτεχνιών, καθώς και άλλων ειδών καταστημάτων.

Βεβαίωση Μηχανικού

Όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων από εδώ και στο εξής με το νόμο Ν.4178/13 γίνονται μόνο με την επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, η οποία θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στο ακίνητο καμία απολύτως πολεοδομική παράβαση.

Το γραφείο μας παρέχει την ειδική βεβαίωση μηχανικού που αποτελεί την ταυτότητα ενός ακινήτου και διασφαλίζει αγοραστή και ιδιοκτήτη, από πιθανή ακύρωση συμβολαίου εξαιτίας οικοδομικών παραβάσεων που πιθανώς ακόμα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αγνοεί. Στη βεβαίωση μεταβίβασης, βεβαιώνεται ότι το ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια.

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Αν έχετε ακίνητο και βρίσκεστε σε άλλη πόλη ή είσθε κάτοικος εξωτερικού, μπορούμε να αναλάβουμε την διαχείριση του ακινήτου σας.
Αναλαμβάνουμε, τον έλεγχο της καλής και σωστής χρήσης του σε περίπτωση που το μισθώνετε και τις εργασίες συντήρησης του.
Παράλληλα η διαχείριση των ακινήτων δεν περιορίζεται μόνο στην εκμετάλλευσή τους Η μίσθωση είναι μόνο ένα κομμάτι.
Η καταγραφή της απόδοσης των ακινήτων και οι προτάσεις για την βέλτιστη αξιοποίησή τους είναι ενδεικτικά υπηρεσίες οι οποίες παρέχουμε.
Η διαχείρηση των ακινήτων γίνεται με συνέπεια, φερεγγυότητα, διαφάνεια και νομιμότητα.

Σεμινάρια Σχεδίου

Στο γραφείο πραγματοποιούνται σεμινάρια εκμάθησης γραμμικού σχεδίου  για την προετοιμασία εισαγωγής σε σχολές και  διαλέξεις σχεδίου σε Η/Υ (Autocad,κλπ).

Compare